Securitate la incendiu

1. Expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor pentru cerinta esentiala “SECURITATE LA INCENDIU”, conf. Legii 10/1995, lege privind calitatea in constructii , modificata prin Legea 123/2007 si H.G.R. nr. 925/1995 privind aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

2. Verificarea proiectelor in conformitate cu prevederile Legii nr. 10, lege privind calitatea in constructii, pentru cerinta de calitate “C” – securitate la incendiu, atat pentru constructii cat si pentru instalatii (Cc si C1)

3. Intocmirea Scenariilor de Securitate la Incendiucerinta impusa de prevederile Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr. 163/29.03.2007 si intocmit conform Ordinului MI nr. 130/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

4. Optimizarea proiectelor in ceea ce priveste masurile de securitate la incendiu adoptate

5. Consultanta tehnica de specialitate la proiectarea cladirilor, pe timpul construirii obiectivelor de investitii si la exploatarea acestora

6. Consultant tehnica in vederea realizarii Receptiilor la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii (cladiri civile si industriale)

7. Realizarea documentatiilor de evaluare si identificare a riscurilor de incendiu, conform Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscului de incendiu aprobata prin OMAI 210/2007, completat si modificat prin OMAI 663/2007 – cerinta impusa de precederile Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr. 163/29.03.2007

8. Asistenta si consultanta in efectuarea instructajelor pentru situatii de urgenta, conform prevederilor “Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta”, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 786 din 02.09.2005: instructajul introductiv general, instructajul specific locului de munca, instructajul periodic, instructajul special pentru lucrari periculoase

9. Intocmirea fiselor de instruire, conform reglementarilor specifice – “Dispozitiilor generale privind instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta”, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005, modificate si completate prin Ordinul M.A.I. nr 786 din 02.09.2005″

10. Consultanta in elaborarea actelor de autoritate emise de administratorul operatorului economic/conducatorului institutiei, a documentelor si evidentelor specifice, precum si in organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca, conform Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163/29.03.2007

11. Consultanta privind organizarea activitatii de protectie civila, in conformitate cu Legea privind protectia civila nr. 481/08.11.2004

12. Lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legiicerinta impusa de prevederile Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163/29.03.2007

13. Intocmirea registrelor de exploatare a parcajelor cerinta impusa de prevederile art. 92 din Ordinul MAI nr. 262/2010

14. Intocmirea “Planurilor de protectie impotriva incendiilor” (planul de interventie in caz de incendiu, planul de evacuare a persoanelor) – cerinta impusa de prevederile Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163/29.03.2007

15. Consultanta in elaborarea fisei obiectivuluicerinta impusa de prevederile Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163/29.03.2007

16. Intocmirea registrelor instalatiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilorcerinta impusa de prevederile art. 142 (1) din Normele Generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr. 163 din 28 februarie 2007

17. Intocmirea jurnalelor de service pentru sistemele de alarmare impotriva efractieicerinta impusa de prevederile art. 10, Anexa 7 din H.G. nr. 301/2012 – pentru aprobare Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

18. Proiectarea instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

19. Proiectarea instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor – hidranti interiori si exteriori, instalatie de stingere cu sprinklere, drencere, etc.

20. Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti

21. Activitati de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei in conformitate cu Legea 333/2003 si H.G. nr. 301.2012 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

22. Asigurarea verificarilor periodice prevazute de legislatia in vigoare cat si mentenanta sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu – verificarea instalatiilor, intocmirea procedurilor pentru executarea verificarilor – verificari zilnice saptamanale, lunare, trimestriale, anuale  (intocmite conform procedurilor de verificare stabilite in conformitate cu prevederile tehnice in vigoare) – cerinta impusa de prevederile Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/28 februarie 2007

23. Asistenta tehnica, asigurarea verificarilor periodice prevazute de legislatia in vigoare cat si mentenanta sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor – hidranti interiori si exteriori, instalatii de stingere cu sprinklere instalatii de stingere cu drencere, instalatii de stingere cu spuma, instalatii de stingere cu gaze, etc. (verificarea instalatiilor, intocmirea procedurilor pentru executarea verificarilor), verificari zilnice, saptamanale, lunare, trimestriale, anuale (intocmite conform procedurilor de verificare stabilite in conformitate cu prevederile tehnice in vigoare) – cerinta impusa de prevederile Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr. 163/28 februarie 2007, precum si ale Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a 2-a – instalatii de stingere, indicative P 118/2-2013

24. Asigurarea verificarilor periodice prevazute de legislatia in vigoare cat si mentenanta sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti (conform procedurilor de verificare stabilite in conformitate cu prevederile tehnice in vigoare) – cerinta impusa de prevederile Normelor Generale deaparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr. 163/28 februarie 2007

25. Lucrari de executie, modificare, extindere si reparatii la sistemele si instalatiile de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, si instalatiile de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti. Pentru aceasta activitate serviciul este dotat cu autoutilitare / ateliere mobile, complet echipate (necesare interventiei pe orice tip de instalatie), conform cerintelor impuse de aceasta activitate si in concordanta cu prevederile OMAI 87/2010 cu completarile si modificarile ulterioare

26. Realizarea exercitiilor de evacuare a utilizatorilor constructiei si intocmirea registrelor de evidenta a acestor exercitii, cerinta impusa de prevederile Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.03.2007 si Dispozitiilor generale specific diferitelor destinatii si spatii aprobate prin OMAI 262/2010, OMAI 187/2010, OMAI 211/2010, OMAI 118/2010

27. Realizarea controalelor tehnice de specialitate privind asigurarea masurilor de securitate la incendiu cerinta impusa de prevederile Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007;

28. Reprezentarea administratorilor/conducatorilor operatorilor economici in relatia cu autoritatile statului (inspectoratele teritoriale pentru situatii de urgenta, inspectorate teritoriale de munca), pentru emiterea avizelor/autorizatiilor de securitate la incendiu, realizarea si desfasurarea recdeptiilor la terminarea lucrarilor pentru obiective de investitii, in perioada controalelor de verificare tehnica pe care acestea le executa;

29.  Servicii de specialitate in scopul organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor si a altor situatii de urgenta – organizare servicii private pentru situatii de urgenta prin S.C. CONSTANT ART PROFESIONAL FIREFIGHTER TEAM S.R.L.