Servicii Coșerit

Evită un incendiu, apelează la profesioniști!

Principalul vinovat sunt coșurile sau burlanele de fum defecte sau necurățate. Serviciile noastre includ lucrările de verificare  și curățare coșuri de fum, hote, ventilatoare și tubulaturi.

De ce să apelezi la servicii coșerit autorizate ?

  • Respectăm toate  procedurile de curățare coșuri fum și focare și suntem la curent cu tot ce apare nou în domeniul coșeritului și a coșurilor de fum.
  • Dispunem de scule profesionale, camere de inspecție video plus alte accesorii.
  • Eliberăm rapoarte constatatorii și adeverințe de coșerit.
  • Coșarii noștrii au fost instruiți, au dat examene, au practicat coșeritul si în urma îndeplinirii condițiilor impuse, au primit autorizația.
  • Coșarii noștrii știu să aleagă poziția cea mai bună pentru montarea unui coș de fum, să dimensioneze un coș de fum, cunosc regimul înalțimilor dat de standardele in vigoare și știu să monteze coșuri de fum și șeminee.
  • Cunosc principiul de funcționare a unui coș de fum, șemineu, sobă, centrală termică, sobă și alte focare.
  • Un coșar autorizat cunoaște legislația privind montarea și întreținerea coșurilor de fum
Guvernul României Hotărâre nr. 537/2007 din 06/06/2007 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 12/06/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Art. 1. – Constituie contravenții la normele de prevenire și stingere a incendiilor următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

2. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:

i) neexecutarea verificării, reparării si curățării periodice, cel puțin o dată pe an, a coșurilor pentru evacuarea fumului, precum și nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora;

Curățare coșuri fum

Coșul de fum este o parte componentă din ansamblul de încălzire a locuinţei. Acesta are rolul de a evacua în condiţii de siguranţă gazele rezultate din ardere.

În urma arderii lemnului coșul de fum se înfundă cu funingine și reziduri. Curățarea coșurilor de fum trebuie efectuată periodic. Semne care ne indică o funcționare defectuoasă a coșului de fum:

-Fumul rămâne în casă
-Miros înţepător

Curățarea coșurilor de fum este o masură de siguranță, obligatorie,  luată pentru evitarea incendiilor și a intoxicațiilor cu monoxid de carbon.

Curațare hotă, tubulatură și ventilator

Evită incendiile, scurgerea grăsimilor depuse, mirosurile neplacute și griparea ventilatoarelor hotei.
Firma noastră dispune de echipamente și soluții profesionale de curățare și de o echipă foarte bine pregatită.