Securitate la incendiu

Securitate la incendiu

Autorizația de securitate la incendiu. Ce este si când este obligatorie?

Autorizația de securitate la incendiu este un act administrativ emis în baza legii, de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean sau București-Iflov. Orice construcție, instalație tehnică sau alte amenajări au obligația de a deține acest document, pentru a demostra că îndeplinesc cerința securității la incendiu. În urma unor verificări de teren și a documentelor care dovedesc îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, se poate elibera această autorizație. Termenul de emitere al autorizației este de maxim 30 de zile. Ignifugare.eu vă oferă servicii complete pentru obținerea în timp util a autorizației de securitate la incendiu.

Ce este avizul de securitate la incendiu?

Avizul de securitate la incendiu este un act emis de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean sau București-Iflov. Scopul avizului este de a dovedi că o construcție, instalație sau altă amenajare îndeplinește cerința securității la incendiu. După ce sunt verificate reglementările tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, ce sunt specificate în documentațiile tehnice de proiectare, se poate obține acest document. Termenul de emitere al avizului este de maxim 15 zile. Ignifugare.eu vă oferă servicii complete pentru obținerea în timp util al avizului de securitate la incendiu.

Fii asigurat împotriva incendiilor

Contactează o echipă cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul ignifugărilor și dormi liniștit în fiecare seară.

Vă punem la dispoziție următoarele servicii de securitate la incendiu:

 1. Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor pentru cerința esențială “SECURITATE LA INCENDIU”, conf. Legii 10/1995, lege privind calitatea în construcții , modificată prin Legea 123/2007 și H.G.R. nr. 925/1995 privind aprobarea regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
 2. Verificarea proiectelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 10, lege privind calitatea în construcții, pentru cerință de calitate “C” – securitate la incendiu, atât pentru construcții cât și pentru instalații (Cc și C1);
 3. Întocmirea Scenariilor de Securitate la Incendiu – cerință impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr. 163/29.03.2007 și întocmit conform Ordinului MI nr. 130/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;
 4. Optimizarea proiectelor în ceea ce privește măsurile de securitate la incendiu adoptate;
 5. Consultantă tehnică de specialitate la proiectarea clădirilor, pe timpul construirii obiectivelor de investiții și la exploatarea acestora;
 6. Consultanță tehnică în vederea realizării Recepțiilor la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții (clădiri civile și industriale);
 7. Realizarea documentațiilor de evaluare și identificare a riscurilor de incendiu, conform Metodologiei privind identificarea, evaluarea și controlul riscului de incendiu aprobată prin OMAI 210/2007, completat și modificat prin OMAI 663/2007 – cerință impusă de precederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr. 163/29.03.2007;
 8. Asistență și consultanță în efectuarea instructajelor pentru situații de urgență, conform prevederilor “Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență”, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 786 din 02.09.2005: instructajul introductiv general, instructajul specific locului de muncă, instructajul periodic, instructajul special pentru lucrări periculoase;
 9. Întocmirea fișelor de instruire, conform reglementărilor specifice – “Dispozițiilor generale privind instruirea salariațiilor în domeniul situațiilor de urgentă”, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005, modificate și completate prin Ordinul M.A.I. nr 786 din 02.09.2005″;
 10. Consultantă în elaborarea actelor de autoritate emise de administratorul operatorului economic/conducătorului instituției, a documentelor și evidențelor specifice, precum și în organizarea activității de apărare împotrivă incendiilor la locul de munca, conform Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163/29.03.2007;
 11. Consultanță privind organizarea activității de protecție civila, în conformitate cu Legea privind protecția civilă nr. 481/08.11.2004;
 12. Lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii – cerință impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163/29.03.2007;
 13. Întocmirea registrelor de exploatare a parcajelor – cerință impusă de prevederile art. 92 din Ordinul MAI nr. 262/2010;
 14. Întocmirea “Planurilor de protecție împotriva incendiilor” (planul de intervenție în caz de incendiu, planul de evacuare a persoanelor) – cerință impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163/29.03.2007;
 15. Consultanța în elaborarea fișei obiectivului – cerință impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163/29.03.2007;
 16. Întocmirea registrelor instalațiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare și stingere a incendiilor – cerință impusă de prevederile art. 142 (1) din Normele Generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr. 163 din 28 februarie 2007;
 17. Întocmirea jurnalelor de service pentru sistemele de alarmare împotriva efracției – cerință impusă de prevederile art. 10, Anexa 7 din H.G. nr. 301/2012 – pentru aprobare Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 18. Proiectarea instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;
 19. Proiectarea instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor – hidranți interiori și exteriori, instalație de stingere cu sprinklere, drencere, etc.;
 20. Proiectarea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți;
 21. Activități de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției în conformitate cu Legea 333/2003 și H.G. nr. 301.2012 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 22. Asigurarea verificărilor periodice prevăzute de legislația în vigoare cât și mentenanța sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu – verificarea instalațiilor, întocmirea procedurilor pentru executarea verificărilor – verificări zilnice săptămânale, lunare, trimestriale, anuale (întocmite conform procedurilor de verificare stabilite în conformitate cu prevederile tehnice în vigoare) – cerință impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/28 februarie 2007;
 23. Asistență tehnică, asigurarea verificărilor periodice prevăzute de legislația în vigoare cât și mentenanța sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor – hidranți interiori și exteriori, instalații de stingere cu sprinklere instalații de stingere cu drencere, instalații de stingere cu spumă, instalații de stingere cu gaze, etc. (verificarea instalațiilor, întocmirea procedurilor pentru executarea verificărilor), verificări zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale, anuale (întocmite conform procedurilor de verificare stabilite în conformitate cu prevederile tehnice în vigoare) – cerință impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr. 163/28 februarie 2007, precum și ale Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a 2-a – instalații de stingere, indicative P 118/2-2013;
 24. Asigurarea verificărilor periodice prevăzute de legislația în vigoare cât și mentenanța sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți (conform procedurilor de verificare stabilite în conformitate cu prevederile tehnice în vigoare) – cerință impusă de prevederile Normelor Generale deaparare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr. 163/28 februarie 2007;
 25. Lucrări de execuție, modificare, extindere și reparații la sistemele și instalațiile de semnalizare, alarmare, alertare, limitare și stingere a incendiilor, și instalațiile de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți. Pentru această activitate serviciul este dotat cu autoutilitare / ateliere mobile, complet echipate (necesare intervenției pe orice tip de instalație), conform cerințelor impuse de această activitate și în concordanță cu prevederile OMAI 87/2010 cu completările și modificările ulterioare;
 26. Realizarea exercițiilor de evacuare a utilizatorilor construcției și întocmirea registrelor de evidență a acestor exerciții, cerință impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.03.2007 și Dispozițiilor generale specifice diferitelor destinații și spatii aprobate prin OMAI 262/2010, OMAI 187/2010, OMAI 211/2010, OMAI 118/2010;
 27. Realizarea controalelor tehnice de specialitate privind asigurarea măsurilor de securitate la incendiu – cerință impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007;
 28. Reprezentarea administratorilor/conducătorilor operatorilor economici în relația cu autoritățile statului (inspectoratele teritoriale pentru situații de urgență, inspectorate teritoriale de muncă), pentru emiterea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu, realizarea și desfășurarea recepțiilor la terminarea lucrărilor pentru obiective de investiții, în perioada controalelor de verificare tehnică pe care acestea le execută;
 29. Servicii de specialitate în scopul organizării activității de apărare împotriva incendiilor și a altor situații de urgentă – organizare servicii private pentru situații de urgentă prin S.C. CONSTANT ART PROFESIONAL FIREFIGHTER TEAM S.R.L..
Ignifugare.eu are toate certificarile necesare pentru a vă oferi servicii și produse de calitate pentru prevenirea incendiilor. Acestea sunt disponibile pentru consultare pe pagină dedicată.

Pentru servicii de calitate contactați-ne

Echipa Ignifugare.eu vă stă la dispoziție pentru programări și detaliile despre serviciile noastre. Dumneavoastră trimite-ți mesajul și un specialist al echipei noastre vă va răspunde în cel mult o oră. Dorim să ne îmbunătățim în permanență calitatea serviciilor oferite și dacă cumva sunteți nemulțumit de serviciile oferite de una din echipele ignifugare.eu vă rugăm să ne contactați.